They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Eternal Battle

Temat: materiały
Podstawowe problemy polityki społecznej: pityka: demograficzna, rodzinna, zatrudnienia, mieszkaniowa, ochrony zdrowia, ubezpieczen spolecznych, polityka wobec ludzi starych, ekologiczna, edukacyjna, wypoczynku, ograniczenie bezrobocia, przeciwdzialanie ubostwu, politka pomocy spolecznej, pomoc osobom niepelnosprawnym, polityka ograniczania zjawisk patologii spolecznej. to chyba o to panu Z chodzi w notatkach na ostatniej stronie o polityce spolecznej to jest
Źródło: ieksw2006.fora.pl/a/a,648.htmlTemat: Rola ojca w rodzinie
Powiedział co wiedział. Przejdź się kiedyś na dobry wykład z psychologii tudzieź patologii społecznych to się dowiesz. Byłem, widziałęm , ale to niewiele dało, gdyż było dane mi poglądać z bliska matkę samotnie wychowującą dziecko. Więc dopóki nie wychowacie samotnie dziecka względnie nie wychowacie się się bez ojca schowajcie sobie notatki z wykładów i nie mądrzyjcie się tak jakbyście na owych sławetnych...
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=1273


Temat: NOTATKI sprzedam !!!!
Sprzedam bardzo dobre notatki z 3-letnich studiów na UG, kierunek Pedagogika (ćwiczenia, warsztaty, wykłady, prace zaliczeniowe). Dotyczą one przedmiotów: - Czytanie, analizowanie i interpretacja tekstów - Diagnozowanie potrzeb - Doradztwo specjalistyczne ... Patologie społeczne - Podstawy pracy pedagoga szkolnego - Podstawy pracy socjalnej - Polityka społeczna - Poradnictwo społeczno-wychowawcze - Praca opiekuńcza i socjalna w perspektywie historycznej - Polityka społeczna - Praca wolontariacka ... edukacji - Środowisko przyrodnicze - Środowisko społeczne - Teoretyczne podstawy diagnozowania - Teoretyczne podstawy opieki - Systemy opiekuńczo - wychowawcze - Uczenie się - Wprowadzenie do pedagogiki - Wspomagające formy porozumiewania się - Wychowanie w rodzinie w czasach nowożytnych Dołączam także notatki i prace zaliczeniowe w formie elektronicznej. Cena za całość - 150 zł; za pojedyncze przedmioty 10-15 zł (w zależności od ilości notatek). Kontakt na maila: ptysio4@wp.pl
Źródło: wenjaug.fora.pl/a/a,72.html


Temat: PATOLOGIE SPOŁECZNE:-)WAŻNE!!!
Prośba do całego rocznika,tzn. dobrze by było,gdyby każda osoba referująća własny temat, sporządziła krótką , jasną notatkę z której można by się uczyć na kolokwium. Mile widziane ksero tej notatki dla...
Źródło: pattarnow.fora.pl/a/a,41.html


Temat: notatki z milla
Mill „System logiki” - używał w swoich polemikach określeń swoistych dla ekonomii społecznej –miałaby ona wypełnić lukę, jaka powstała na skutek skoncentrowania uwagi na abstrakcyjnym człowieku ekonomicznym, którego cechy zasadnicze są niezależne od stanu społecznego - nie kwestionował przy tym osiągnieć ekonomii politycznej – wskazywał na ograniczenia nauki, która sama tworzy założenia idealizacyjne, ucieka się tylko do wybiórczej analizy człowieka jako tego, ... społecznej miana nauki -prawo 3 stanów umysłu ale nadał im odmienne nazwy -dzielił socjologię na statystykę (prawa współwystępowania) i dynamikę (prawa następstwa) -głównym czynnikiem postępu jest rozwój umiejętności spekulacji człowieka *Różnice z Comte ( C- Comte, M- Mill:P) M- prawa społeczne dadzą się sprowadzić do praw zachowań jednostek ludzkich C- społeczeństwo to rzeczywistość sui genesis M- prawa dotyczące zjawisk społecznych to prawa działań i uczuć, jakich doznają istoty ludzkie, połączone razem w stanie społecznym, są oni nadal ludźmi, indywidualnymi bytami Mill- odrzucał istnienie prawa społecznego bez odwołania się do praw psychologii! -wszelkie zjawiska społeczne są zjawiskami natury ludzkiej - socjologia nie ma przynosić czystej wiedzy ale chronić nas przed błedami, badać patologie i odchylenia od normy, socjologia nie będzie odkrywała praw, ale będzie dawała ... zakładała, że bez względu na okoliczności ludzie kieruję się zawsze takimi samymi motywami -rzeczywistośc spoleczna jest nieskończenie złożona -jedna przyczyna nie wywola w dwoch społeczeństwach tego samego skutku, ponieważ są one różne w wielu aspektach, badać różnice można tylko wtedy gdybyśmy znaleźli społeczeństwa różniące się tylko jedną cechą i dali przyczynę, ale takich nie ma -konsensus- naturalna korelacja między składnikami życia społecznego...
Źródło: socjo05.fora.pl/a/a,69.html


Temat: Terminy egzaminów ustnych z Patologi społecznych
i jeszcze WIELKA prośba o notatki z patologii społecznej a także z zamówień publicznych z góry WIELKIE dzięki. PODZIELCIE SIE
Źródło: adm2006.webplus.net.pl/viewtopic.php?t=100


Temat: Sylabusy
... Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (wydanie nowe, dwutomowe) Literatura uzupełniająca notatki z wykładu
Źródło: psychologia2008.jun.pl/viewtopic.php?t=17


Temat: Potrzebuje pomocy
... 15 minutach (nawet nie zdążyłam pochować ubrań i rzeczy ) nasłano mi osobę która zlała mi całe mieszkanie jakimś preparatem usuwającym zapachy. Zarządałam jakiejś notatki służbowej z tego że nachodzono mnie...
Źródło: forum.kocipazur.org/viewtopic.php?t=875